INSTITUT ZA FIZIKU
Bijenička cesta 46, HR – 10000 Zagreb

Teme

Aktivnosti u 2013. godini

Znanstvene aktivnosti bile su usmjerene na eksperimentalno optimiziranje i primjenu postupaka koje koristimo u digitalnoj holografiji te laserskoj i holografskoj interferometriji, a odvijale su se u okviru dva znanstveno-istraživačka projekta. Pored toga, prezentirane su ukupno četiri prijave: jedan istraživački projekt, jedna znanstvena tema te sudjelovanje u radu dvaju centara. Objavljena su tri redovna CC rada i dva konferencijska rada uz jedno sudjelovanje na znanstvenom skupu. Nastavljena je suradnja sa Stomatološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (prof. dr. sc. Z. Tarle) unutar programa Hrvatske zaklade za znanost.

Istraživana je upotreba snopa optičkih vlakana (Schott, 402×402 vlakna promjera 10 µm i duljine 2.8 m) u digitalnoj holografiji slike i holografskoj interferometriji udaljenih predmeta. Upotreba snopa optičkih vlakana limitirana je, s jedne strane, slabom kvalitetom slike prenesene snopom vlakana i, s druge strane, dodatnom degradacijom slike uzrokovanom preklapanjem redova difrakcije u ravnini holograma (slike). Postojeći slični sustavi realizirani su za bliske objekte (udaljenost reda veličine centimetra) i koriste zahtjevne postupke za dobivanje holografskih rekonstrukcija zadovoljavajuće kvalitete. Nađeno je rješenje za brzo dobivanje kvalitetnih holografskih i interferometrijskih rekonstrukcija udaljenih objekata (udaljenost reda veličine metra). Predloženi sustav analiziran je teorijski i verificiran eksperimentalno, a temeljen je na operaciji oduzimanja holograma i trenutnom prikazu izlazne informacije.

Objavljen je rad na problemu raspoznavanja raznih tipova glagoljskog pisma. Usporedna analiza znakova s dvaju najstarijih glagoljskih spomenika (Krčki natpis i Valunska ploča) načinjena je primjenom numeričkog i optičkog koreliranja te računanjem Fourier-Jacobijevih momenata slike.

U okviru suradnje sa Stomatološkim fakultetom, nastavljen je rad na karakteriziranju dentalnih materijala. Laserski interferometar primijenjen je na mjerenja polimerizacijskog skupljanja visoko- i nisko-viskoznih materijala, pri čemu je izrađena optimizirana modifikacija nosača uzoraka. Mikrotvrdoća je mjerena prilagođenim optičkim uređajem po Vickersu s dijamantnim piramidalnim indenterom (suradnja s dr. sc. O. Milatom). Dio rezultata suradnje je objavljen, a dio prezentiran na znanstvenom skupu.

U okviru interdisciplinarne suradnje, analiziran je utjecaj opterećenja različitih sklopova između implantata i nadogradnje pomoću digitalne holografske interferometrije. Primijenjena je metoda dvostruke ekspozicije u kvazi-Fourierovoj eksperimentalnoj konfiguraciji. Izuzetno zahtjevan eksperimentalni rad izveden je u okviru doktorskog programa (dr. med. dent. J. Brozović), a dobiveni rezultati pokazuju ovisnost deformacije o aksijalnoj sili i promjeru implantata. Rad poslan u Dental Materials prihvaćen je za tisak krajem godine.

Nastavljen je rad na digitalno-optičkom holografskom mikroskopu (suradnja s dr. sc. O. Milatom), gdje je holografskom interferometrijom mjerena topografija delaminacije filma volframa od podloge.

Poboljšana je kontrola snimanja i obrada digitalnih holograma izradom nekoliko računalnih programa u okviru izrade završnih radova dvojice studenata s Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Krajem godine, započet je rad na problemu snimanja digitalnih holograma u uvjetima niske razine svjetlosti (suradnja s dr. sc. M. Stipčevićem i dr. sc. H. Skenderovićem). S obzirom na dugotrajno snimanje (do 16 sati) jednog holograma pomoću detektora pojedinačnih fotona, utvrđuju se temeljni uvjeti dobivanja potrebne stabilnosti primarnih pruga interferencijskog zapisa. Za tu svrhu, postavljen je interferometar tipa Mach-Zehnder i testirano nekoliko izvora koherentne svjetlosti (obični i stabilizirani He-Ne laseri, stabilizirani diodni laseri) te se također ispituju ostali laboratorijski uvjeti (mehanička stabilnost, temperaturna stabilnost i sl.).

U okviru popularizacije znanosti, snimljen je jedan televizijski prilog (“Trenutak spoznaje”, HTV2), mentorirana dva učenička zadatka (projekt “Zvijezda je rođena”) te prezentirana holografija na otvorenom danu Instituta.