INSTITUT ZA FIZIKU
Bijenička cesta 46, HR – 10000 Zagreb

Rezonantne karakteristike

Ako neko tijelo pobudimo na titranje, ono će odgovoriti rezonantnim frekvencijama koje ovise o geometrijskim svojstvima (veličina i oblik predmeta), strukturnim i sl. Općenito, što je veći rezonator, niža će biti rezonantna frekvencija. Kada se radi o glazbenim instrumentima, rezonancija ovisi o debljini stijenke, o materijalu od kojega je izgrađen instrument, o obliku otvora i sl.

Određivanje rezonantnih frekvencija postiže se primjenom vremenski usrednjene holografske interferometrije (time-averaged holographic interferometry).  Tipične primjene: mjerenje karakteristike glazbenih instrumenata, mjerenje kvalitete zvučnika, ugađanje glazbenih instrumenata, mjerenje dinamičkih karakteristika i sl.