INSTITUT ZA FIZIKU
Bijenička cesta 46, HR – 10000 Zagreb

CV ukratko

Dr. Nazif Demoli je znanstveni savjetnik (u trajnom zvanju) na Institutu za fiziku u Zagrebu, a također predaje kolegij Optika i holografija na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je Laboratorija za koherentnu optiku, nekoliko hrvatskih znanstveno-istraživačkih projekata te projekata bilateralne suradnje s Njemačkom (Humboldtovo sveučilište u Berlinu, 1999.-2000.) i Francuskom (Louis Pasteur sveučilište u Strasbourgu, 2003.-2004.). Voditelj je projekta e-škole Koherentna optika. Mentor je više diplomskih radova i doktorata. U periodu 2008.-2013. godine obnašao je dužnost pomoćnika ravnatelja Instituta za fiziku.

Dr. N. Demoli diplomirao je 1978. godine, magistrirao 1983. godine i doktorirao 1989. godine, sve na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1978. godine zaposlen je na Institutu za fiziku, prvo kao postdiplomand-stipendist, a zatim na neodređeno vrijeme. Objavio je oko 100 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima i zbornicima konferencija. Glavni interes u znanstvenom radu obuhvaća holografiju i interferometriju, a posebno područja kao što su: optičko koreliranje, prostorni svjetlosni modulatori, laserska i holografska interferometrija, digitalna holografija i holografska mikroskopija. Najveći znanstveni doprinosi odnose se na uvođenje eksperimentalnih sustava ili metoda kao što su: prošireni optički korelator, kvazi-fazno prostorno prilagođeno filtriranje, hibridni uređaj za karakteriziranje klinastog pisma te brojni doprinosi u digitalnoj holografiji i holografskoj interferometriji. Od novijih doprinosa treba istaknuti laboratorijski uređaj koji zahvaljujući korištenju adresabilnih svjetlosnih modulatora postiže optičku rekonstrukciju digitalnih holograma u realnom vremenu. Od primijenjenih radova treba istaknuti ekspertizu utjecaja raznih tipova podbradnika na titranje rezonantnog tijela violine. Trenutni interes usmjeren je na razvijanje holografskih tehnika u uvjetima niske razine svjetlosti (upotreba detektora pojedinačnih fotona), holografsku mikroskopiju te praćenje dinamičkih pojava.