INSTITUT ZA FIZIKU
Bijenička cesta 46, HR – 10000 Zagreb

Poslijediplomski studij

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ PMF-a, Sveučilište u Zagrebu

Naziv predmeta: OPTIKA I HOLOGRAFIJA
Broj sati nastave: 
15 (predavanja) + 30 (vježbe)

Okvirni sadržaj predmeta:
Uvod.
Tumačenje prirode svjetlosti (od najranijih ideja do novih spoznaja).
Signali i sustavi (optičko filtriranje, karakteriziranje signala, uzorkovanje, linearni sustavi).
Geometrijska optika (paraksijalna aproksimacija, matrične metode, aberacije).
Valna optika (Maxwellove jednadžbe, rješenja, svojstva, koherencija).
Interferencija svjetlosti (uvjeti, primjeri, interferometri).
Difrakcija svjetlosti (aproksimacije, Fresnelova, Fraunhoferova, FT lećom).
Holografija (povijesni uvod, matematički opis, klasifikacija holograma).
Digitalna holografija (koncept, uvjeti snimanja, problemi, rješenja).
Primjena holografije (display, holografska interferometrija, optičko koreliranje).
Holografska interferometrija (matematički opis, interpretacija pruga, svojstva, primjeri).
Optičko koreliranje (matematički opis, tipovi korelatora, primjeri).
Korelacijski filtri (klasični, sintetski, matrična notacija, tipovi).
Hibridni opto-elektronički sustavi (svjetlosni modulatori, primjeri sustava za raspoznavanje uzoraka).

Opis metoda provođenja nastave:
1. Predavanja (blokovi od po 2-3 sata)
2. Laboratorijske vježbe (holografija, holografska interferometrija)
3. Seminar (tema u okviru kolegija)
4. Usmeni ispit

Opis načina izvršavanja obveza:
Pohađanje nastave uz aktivno sudjelovanje (tematske diskusije), upoznavanje laboratorija i opreme, izvođenje laboratorijskih vježbi, detaljan opis vježbi i postignutih rezultata, seminarski rad s temom iz sadržaja kolegija.