INSTITUT ZA FIZIKU
Bijenička cesta 46, HR – 10000 Zagreb

Projekt ‘Holometar’ Dodano: 18. 9. 2014.

Projekt Holometar (kratica za ‘holografski interferometar’) započet je u Fermilab-u (Fermi National Accelerator Laboratory, Illinois, USA) s ciljem da istraži samu prirodu prostora-vremena. Je li prostor-vrijeme kvantni sustav kao što je to sama materija (ili kao što je slika na LCD zaslonu pikselizirana)? Holometar ima krakove duljine 40 metara i ekstremnu osjetljivost, a želi se detektirati tzv. ‘holografski šum’, mali trzaji koji odgovaraju brzini od 1 mm na godinu. Link: http://www.space.com/26969-universe-2d-hologram-holometer-experiment.html