INSTITUT ZA FIZIKU
Bijenička cesta 46, HR – 10000 Zagreb

Obranjen doktorski rad Dodano: 21. 7. 2014.

Dr. Juraj Brozović uspješno je obranio 18. srpnja 2014. godine doktorski rad pod naslovom “Mjerenje opterećenja različitih skplopova između implantata i nadogradnje digitalnom holografskom interferometrijom” na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Povjerenstvu je predsjedao prof. dr. sc. Darko Macan. Mentori: prof. sc. dr. Mato Sušić i dr. sc. Nazif Demoli. Značajan uspjeh jedne vrlo uspješne aktivnosti Laboratorija za koherentnu optiku Instituta za fiziku.