INSTITUT ZA FIZIKU
Bijenička cesta 46, HR – 10000 Zagreb

Objavljen članak Dodano: 18. 9. 2014.

Istraživano je bilježenje digitalnih holograma slabog signala (0.44 cps) skrivenog ispod šuma detektora (21 cps) upotrebom visokog dinamičkog raspona detektora pojedinačnih fotona.

N. Demoli, H. Skenderović, and M. Stipčević,

“Digital holography at light levels below noise using a photon-counting approach”,

Optics Letters 39 (17), September 1, 2014, pp. 5010-5013.

Uvjeti snimanja su diskutirani u smislu najvažnijih holografskih mjera (vidljivost pruga – kontrast, omjer signal-šum i sl.) te u odnosu na glavne holografske parametre (omjer snopova, vrijeme ekspozicije i sl.). Teorijski izvedene krivulje su testirane snimanjem holograma u velikim rasponima parametarskih vrijednosti. Nađeno je da: (i) optimalni skup holografskih parametara može se odrediti za veoma otežane okolnosti signala, (ii) povećanje kontrasta ne znači nužno poboljšanje važnijeg parametra, a to je omjer signal-šum i (iii) u slučajevima gotovo konstantnog kontrasta omjer signal-šum jasno pokazuje razlike u kvaliteti holografskih zapisa.

Fig-3

 

Slika prikazuje shemu eksperimentalnog uređaja za snimanje holograma.